Çağrı Merkezi +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Numarası: 0464071748500017
Çağrı Merkezi +90 850 441 10 58

KVKK Otel Kayıt Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA OTEL KAYIT AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, veri sorumlusu HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin (“HotelForex” ya da “Şirket” olarak anılıyor olacaktır) kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışında hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

• Otel rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek,

• Tesislerin üyelik kaydını gerçekleştirmek,

• Konaklama ücretlerine ilişkin pazarlık faaliyetlerini yürütmek.

Kişisel verileriniz veri işlemenin meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• İş faaliyetlerimizi yürütmek ve devamlılığını sağlamak, 

• Şirket operasyonlarımızın güvenliğini temin etmek,

• Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 

• Hizmetlerimizin pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi,

• Sizinle iletişime geçmek ve iş ortaklarımızla olan ilişkileri yönetmek. 

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızı korumak ve kullanmak ile hukuki süreçleri takip etmek ve yürütmek.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,

• Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

2. HotelForex’in İşlediği Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, www.hotelforex.com sitesi üzerinden otel kayıt başvurusunda bulunan kişilerin, kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve otel adı bilgilerini işlemektedir. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumlarında, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla bu kişi, kurum ya da kuruluşlar ile; üçüncü kişilerden ürün/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi ve hizmet sağlayıcılarla olan ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarla paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 

  • hotel.hotelforex.com üzerinden doldurduğunuz formlar, 
  • E-posta yazışmaları,
  • Çevrimiçi anketler, 
  • hotel.hotelforex.com’da yer alan çerezler (cookies), 

aracılığıyla elektronik ortamda, kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hukuki sebeplerden aşağıda belirtilenlere dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir: 

  • Kişisel verilerinizin sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında işlenmesi, 
  • Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
  • Kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  • Veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

Kanun’daki hukuki sebeplerin bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz, açık rızanızı sağlamış olmanız şartı ile işlenebiliyor olacaktır. 

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklar 

Kanun’un “İlgili Kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

1. www.hotelforex.com adresindeki “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemleri kullanarak taleplerinizi bize iletebilirsiniz.  

2. Taleplerinizi yazılı olarak, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No:46 D:18 Ritim Maltepe/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. 

3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz. 

6. Detaylı Bilgiye Ulaşmak İçin

HotelForex’in kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.hotelforex.com adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika”yı inceleyebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

En Çok Pazarlık Edilen Bölgeler