Türsab HotelForex
Mersis Number: 0464071748500017
Call Center +90 850 441 10 58

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, veri sorumlusu HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin (“HotelForex” ya da “Şirket” olarak anılıyor olacaktır) kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 


1. HotelForex’in İşlediği Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, hizmetlerimizden yararlanan kişilerin aşağıda belirtilen kişisel verilerini işlemektedir:

 • İsim-soy isim, doğum tarihi,
 • E-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, 
 • IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola,
 • Rezervasyon bilgileri,
 • Rezervasyon gerçekleştirdiğiniz yakınlarınıza/diğer kişilere ilişkin bilgiler, 
 • Talep/öneri/şikâyet bilgisi. 


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında yurtiçi ve yurtdışında işlenmektedir:

 • Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek, 
 • İnternet sitesi üyelik kaydını gerçekleştirmek,
 • Otel rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Konaklama ücretlerine ilişkin pazarlık faaliyetlerini yürütmek, 
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,
 • İş faaliyetlerimizi yürütmek ve devamlılığını sağlamak, 
 • Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek, 
 • Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek, 
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak, 
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek, 
 • Finans ve muhasebe işlerini yürütmek. 


3. Kişisel Verilerinizin Toplanması

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz,

 • www.hotelforex.com üzerinden doldurduğunuz formlar, 
 • E-posta yazışmaları,
 • Müşteri memnuniyet anketleri, 
 • www.hotelforex.com yer alan çerezler (cookies), 

aracılığıyla elektronik ortamda, kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.

b. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hukuki sebeplerden aşağıda

belirtilenlere dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Kişisel verilerinizin sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında işlenmesi, 
 • Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 • Kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Kanun’daki hukuki sebeplerin bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz, açık rızanızı sağlamış olmanız şartı ile işlenebiliyor olacaktır. 


4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraflara, yine aşağıda belirtilen

amaçlarla aktarılmaktadır:

İş Ortaklarımız

www.hotelforex.com internet sitesi üzerinden ilettiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesiyle ilgili iş ortaklarımızdan destek alınması, otel rezervasyon işlemlerinin tamamlanması, iş ortaklarımızla olan ilişkilerin yönetilmesi.

Hizmet Sağlayıcılar

Üçüncü kişilerden ürün/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet sağlayıcılarla olan ilişkilerin yönetilmesi. 

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Yalnızca yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumlarında, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi. 


5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklar

Kanun’un “İlgili Kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, aşağıdaki

yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 • www.hotelforex.com adresindeki “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemleri kullanarak taleplerinizi bize iletebilirsiniz.  
 • Taleplerinizi yazılı olarak, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No:46 D:18 Ritim Maltepe/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. 
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz. 


6. Detaylı Bilgiye Ulaşmak İçin

HotelForex’in kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.hotelforex.com adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika”yı inceleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Most Haggled Regions