Çağrı Merkezi +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Numarası: 0464071748500017
Çağrı Merkezi +90 850 441 10 58

İlgili Kişi Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Bu form, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi HotelForex Travel Turizm Tic. Ltd. Şti’ye (“HotelForex” veya “Şirket”) iletirken yararlanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Dolduracağınız bu formu, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz:

1. Posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese,

2. Güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle,

3. Noter kanalıyla,

4. Tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, aşağıda belirtilen e-posta adresine. 

Başvurunuzu iletebileceğiniz iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: 

- E-Posta Adresi: [email protected]

- Şirket Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No:46 D:18 Ritim Maltepe/İstanbul

Başvurunuzu e-posta ile iletmeyi seçmeniz halinde, e-posta konusunu “İlgili Kişi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz. 

Başvurunuzu Şirketimize iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Bu durumda sizden talep edilebilecek ücret hakkında sizi bilgilendiriyor olacağız. 

Sorularınız için [email protected] e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuru formunda yıldız işareti (“*”) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

1. Başvuruda Bulunan

Lütfen başvuru sahibine ilişkin aşağıdaki tabloda, sol sütunda ilgili kısmı işaretleyiniz. 

( ) Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak başvuruda bulunmak istiyorum. (Lütfen yalnızca kendi kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.)

( ) Başkası adına başvuruda bulunmak istiyorum. (Lütfen ilgili kişi ve kendi kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.)

2. İlgili Kişiye Dair Bilgiler

Şirketimiz ile İlişkiniz: ☐ Müşteri  ☐ Çalışan Adayı  ☐ Çalışan  ☐ İş Ortağı Çalışanı ☐ Diğer ________

Ad-Soyad*:

T.C. Kimlik No* (Yabancı ise Uyruk ve Pasaport No veya Kimlik No):

Doğum Tarihi:

Telefon Numarası*:

E-Posta Adresi*:

Fax Numarası:

Adres* (Yerleşim Yeri veya İş Adresi):

Kişisel veri sahibi ilgili kişinin kimliğini tespit edebilmemiz için nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi kimlik tespit edici belgelerden birinin kopyasının başvuru formu ekine eklenmesi gerekmektedir. 

Lütfen kimlik tespiti için başvuru formu ekine eklediğiniz belgeyi aşağıda belirtiniz (kimlik fotokopisini iletmeyi tercih etmeniz durumunda, sadece ön yüz kopyasını iletmenizi rica ederiz). 

______________________________________________________________________________________

3. Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiye Dair Bilgiler

Başkası adına başvuruda bulunmak istiyorsanız temsile yetkili olduğunuzu gösterir belgeleri (ilgili kişinin velisi/vasisi olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi) ve kimliğinizi tespit edici belgeleri başvuru formu ile birlikte Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.

Lütfen başkası adına başvuruda bulunuyorsanız aşağıdaki tabloyu doldurunuz (kendi adınıza başvuruda bulunuyorsanız bu kısmı doldurmayınız). 

Veri Sahibi ile İlişki: 

Adres:

Telefon Numarası: 

E-Posta Adresi:

4. Kullanılmak İstenen Hak/Haklar 

Lütfen kullanmak istediğiniz hak/haklarınıza ilişkin sağ taraftaki kutucukları işaretleyiniz. 

  1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
  2. Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
  3. Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.,
  4. Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
  5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
  6. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.
  7. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
  8. Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya anonimleştirilmesi istiyorum.
  9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep ediyorum.
  10. Kişisel verilerimin işlenmesi için vermiş olduğum rızayı geri almak istiyorum. 

5. Talep Hakkında Açıklamalar

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
En Çok Pazarlık Edilen Bölgeler