CallCenter +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
MersisNo: 0464071748500017
CallCenter +90 850 441 10 58

KVKK Müşteri Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, veri sorumlusu HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin (“HotelForex” ya da “Şirket” olarak anılıyor olacaktır) kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışında hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

• Otel rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek,

• İnternet sitesi üyelik kaydını gerçekleştirmek,

• Konaklama ücretlerine ilişkin pazarlık faaliyetlerini yürütmek.

Kişisel verileriniz veri işlemenin meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,

• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yönetmek,

• Talep ve şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

• İş faaliyetlerimizi yürütmek ve devamlılığını sağlamak,

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,

• Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızı korumak ve kullanmak ile hukuki süreçleri takip etmek ve yürütmek.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,

• Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

2. HotelForex’in İşlediği Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, hizmetlerimizden yararlanan kişilerin kimlik, iletişim, işlem güvenliği, rezervasyon ve talep/öneri/şikâyet bilgilerini işlemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraflara, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılmaktadır: 

İş Ortaklarımız: www.hotelforex.com internet sitesi üzerinden ilettiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesiyle ilgili iş ortaklarımızdan destek alınması, otel rezervasyon işlemlerinin tamamlanması, iş ortaklarımızla olan ilişkilerin yönetilmesi.

Hizmet Sağlayıcılar: Üçüncü kişilerden ürün/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet sağlayıcılarla olan ilişkilerin yönetilmesi. 

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar: Yalnızca yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumlarında, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi. 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 

  • www.hotelforex.com üzerinden doldurduğunuz formlar, 
  • E-posta yazışmaları,
  • Müşteri memnuniyet anketleri, 
  • www.hotelforex.com yer alan çerezler (cookies), 

aracılığıyla elektronik ortamda, kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hukuki sebeplerden aşağıda belirtilenlere dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir: 

  • Kişisel verilerinizin sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında işlenmesi, 
  • Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
  • Kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  • Veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kanun’daki hukuki sebeplerin bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz, açık rızanızı sağlamış olmanız şartı ile işlenebiliyor olacaktır. 

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklar 

Kanun’un “İlgili Kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

1. www.hotelforex.com adresindeki “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemleri kullanarak taleplerinizi bize iletebilirsiniz.  

2. Taleplerinizi yazılı olarak, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No:46 D:18 Ritim Maltepe/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. 

3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz. 

6. Detaylı Bilgiye Ulaşmak İçin

HotelForex’in kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.hotelforex.com adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika”yı inceleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

MostHagglingMadeRegions