Çağrı Merkezi +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Numarası: 0464071748500017
Çağrı Merkezi +90 850 441 10 58

Genel Koşul ve Şartlar

Genel Koşul ve Şartlar

Koşullar ve Şartlar

Kullanıcı Koşul ve Şartları

Giriş

İş bu koşul ve şartlar, HotelForex’ in (“Şirket”) internet sitesi üzerinden sunulan oda satış hizmetlerini kapsamaktadır. Doğrudan veya herhangi bir platform/dağıtıcı/servis sağlayıcı, mobil cihazlar ve entegre sistemler aracılığıyla internet sitemize girmek, sitemizde dolaşmak ve sitemizi kullanmak ve/veya oda satın almak, e-posta veya telefon vb. iletişim kanallarını kullanarak platform üzerinde işlem yapmak suretiyle aşağıdaki koşul ve şartları, bunun yanında Gizlilik Sözleşmesi ve Şartlarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu teyit etmektesiniz.

Platform aracılığıyla sağlanan çevrimiçi tesis oda satış hizmeti HotelForex mülkiyetinde olup HotelForex tarafından işletilmekte ve sağlanmakta olup, aşağıda belirtilen koşul ve şartlar uyarınca sadece sizin kişisel, gayri ticari kullanımınıza tahsis edilmektedir.

Şirket bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Sitedeki güncellemeleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin veya kullanıcılara ilişkin Site kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. 

Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu Sitede sunulan içeriklerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

Site Kullanıcıları, güncellenen Kullanım Koşulları maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Şirket web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Site kullanıcıları, bu konuda Şirketten herhangi bir hak talep edemezler.

1. Tanımlar

"HotelForex", "biz" veya "bizim", Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na göre kurulmuş ve kayıtlı adresi “Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 199/6 34394 Levent Şişli İstanbul” olan HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi adındaki şirketi ifade eder. "Hizmet", Platform üzerinde Oteller tarafından sunulan otel oda satın alma işlemini ifade eder. "Otel", Platform üzerinde otel odası sunan işletme/şirketler anlamında kullanılmaktadır. “Kullanıcı”, Platformu ziyaret eden ve/ veya Platform üzerinden Hizmet satın alan kişiyi tanımlar. “Platform”, HotelForex internet sitesi üzerinden her gün saat 08.00’da açılıp saat 19.00’de kapanan, Otellerin 3 günlük periyodlarla oda fiyatı girebilecekleri ve değişiklik yapabilecekleri, Kullanıcı ile Otel’i işbu sözleşmede yer alan şartlarda işlem yapmak üzere bir araya getiren sistemi ifade etmektedir. “Barkod”, Platform üzerinden oda satın alma işlemi gerçekleşmesi üzerine HotelForex tarafından Kullanıcıya gönderilen dijital numarayı ifade eder.

2. Hizmetin Kapsamı

Platform, Otellerin Hizmetlerini ilan edebilecekleri, Kullanıcıların ise bu hizmetleri satın alabilecekleri çevrimiçi bir ortam sağlar. Platform, Otellere ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını serbestçe ilan etme ve Kullanıcılara da Otellerin ilan ettiği fiyatları takibe alarak satın alma ve/veya teklif sunma olanağı sağlamaktadır. Otellerin, Kullanıcı tarafından verilen teklife olumlu dönüş yapması durumunda Kullanıcı, Otelin vereceği süre içerisinde teklifine konu hizmeti satın alabilir. Otellerin bildirimleri, e-posta, siteden duyuru veya uygulama duyurusu şeklinde olabilmektedir. Platform aracılığıyla Kullanıcıların en uygun fiyatlı hizmeti satın alması amaçlanmaktadır. Bu anlamda, kullanıcıların platform üzerinden yapılan duyuru, e-postalarına gelen bildirimler veya uygulama duyuruları ile ilgili olarak yapacakları satın alma işlemleri tamamen kendi ihtiyarlarında olup, teklife olumlu cevap verip vermeme, satın alıp almama veya teklifi kaçırma vb. risklerinin hukuki sorumluluğu kendi üzerlerindedir. Kullanıcı, Platform aracılığıyla bir oda satın almak suretiyle, Otelle doğrudan bir sözleşme ilişkisi içerisine girmiş olur. Oda satın alma ve diğer işlemlerinize ilişkin tüm hukuki işlemlerinizin hukuki sonuçları Otel ve sizin aranızda gerçekleşir. Odanızı satın aldığınız andan itibaren, satın almış olduğunuz oda/odaların ayrıntılarını ilgili Otele iletmek ve Otel adına size bir teyit e-postası göndermek suretiyle, siz ve Otel arasında münhasıran bir aracı ehliyetiyle hareket etmiş olacağız.

Hizmetlerimizi yerine getirirken tebliğ ettiğimiz bilgiler Oteller tarafından bize sağlanan içeriği esas almaktadır. Bu anlamda kullanıcı; otellere bir harici ağa erişim imkânı tanınması neticesinde Otellerin verdiği bütün fiyatları, kontenjanı ve Platformumuzda görüntülenen diğer bilgileri, açıklamaları, fotoğrafları güncellemekten bizzat Otellerin sorumlu olduğunu kabul eder. Hizmetlerimizi yerine getirirken makul ölçülerde kabiliyet ve itina gösteriyor olmamıza rağmen, Oteller tarafından sağlanan ve Bize iletilen bütün bu bilgilerin hatasızlığını, eksiksizliğini ve doğruluğunu tahkik ve taahhüt edemediğimiz gibi, (bariz kusurlar ve dizgi yanlışları dahil) tarafımızdan kaynaklanmayan herhangi bir hatadan; (Platformumuzdaki muhtemel (geçici ve/veya kısmi) arıza, onarım, iyileştirme veya bakım çalışmaları ya da diğerlerinden kaynaklanan) herhangi bir kesintiden; kusurlu, yanıltıcı veya gerçek dışı bilgilerden veya bilgilerin iletilmemesinden sorumlu tutulabilmemizin mümkün olmadığını hatırlatırız. Bilgileri veren üye Oteller, Platformumuzda görüntülenen (tasviri) bilgilerin (fiyatlar ve kontenjan dahil) hatasızlığından, eksiksizliğinden ve doğruluğundan her daim sorumludur. Platformumuz, sağlanan herhangi bir Otelin (veya olanaklarının, mekânın, ürünlerinin ya da hizmetlerinin) servis kalitesini, hizmet düzeyini veya puanını tavsiye ve tasdik etmediği gibi, bu şekilde de değerlendirilmemelidir.

Hizmetimiz sadece kişisel ve gayri ticari kullanıma açıktır. Bu nedenle Platformumuzda sunulan içeriğin veya bilginin, ürün ve hizmetlerin herhangi bir ticari veya rekabetçi faaliyet ya da amaçla tekrar satılması, derin bağlantıyla işaret edilmesi, kullanılması, kopyalanması, izlenmesi (örn. Örümcek, kazıma) görüntülenmesi, indirilmesi veya çoğaltılması yasaktır.

3. Platform İşleyiş Kuralları

Platform, Kullanıcının en uygun otel oda fiyatını bulmasını amaçlar. Kullanıcı bir seferde, sadece/en fazla 3 günlük süre için oda satın alabilir. Tüm oda fiyatları, Platformumuzda veya teyit amaçlı gönderilen e-postada aksi belirtilmediği sürece, kalışınız boyunca oda başına fiyat olarak ifade edilmekte olup, KDV ve diğer bütün vergileri içerir halde görüntülenmektedir. Platform aşağıdaki kurallara göre işler:

• Platform her gün (hafta sonu dahil) saat 8.00’da açılır ve 19.00’da kapanır;

• Oteller, 365 günlük bir periyod için satış kaydı açabilirler;

• Aynı şekilde, Kullanıcılar da 365 günlük periyodla oda satın alma işlemi yapabilirler. Oda satın alma işlemini farklı günler için farklı Otellerden yapabilirler. Her halükârda tek seferde yapılan oda satın alma işlemi en fazla 365 günü kapsayabilir;

• Oteller, bir gün içinde en fazla 20 oda satışa çıkarabilirler;

• Oteller, fiyatlarında değişikliği en az 30 dakikalık periyodlarla yapabilirler ve değişiklik o anki fiyatın %30 altını ve üstünü geçemez;

• Oteller, satıştaki oda ilanlarını satılmadan yayından kaldırırsa ve 30 dakika içinde tekrar açmak isterse yayından kaldırırken verilen oda fiyatının altında veya üstünde fiyat giremez. Ardından 30 dakika sonrasında fiyatta değişiklik yapabilirler;

• Kullanıcı, satın alma adımındayken Otelin fiyat değişikliğine gitmesi durumunda, durum Kullanıcıya bildirilerek 2 dakika süre verilir. Kullanıcı, 2 dakika içinde ilk gördüğü fiyattan satın alım işlemini tamamlayabilir. Satın alım işlemi 2 dakika içinde tamamlanmadığı takdirde, Otelin verdiği güncel fiyat baz alınacaktır. Kullanıcı değiştirilen fiyat üzerinden tekrar teklif verebilir;

• Oteller, Platforma tek bir oda tipi girebilirler;

• Oteller, en az 2, en fazla 4 kişi kapasiteli odalarını Platforma tanımlayabilirler;

• Bir kullanıcının eş zamanlı birden çok oda satın alması durumunda, her satış işlemine bir Barkod oluşturulur;

• Kullanıcılar, o anki fiyatın en fazla %30 altında teklif verebilirler;

• Kullanıcılar, 1 TL’lik aralıklarla teklif verebilirler.

Platform üzerinden, Oteller tarafından verilen fiyatlar, özel kurallara, belirli kısıtlama ve koşullara tabi olabilir. Lütfen oda satın alma işlemi yapmadan önce ilgili hizmet ve oda satış koşullarını ve bilgilerini ayrıntılı olarak kontrol etmek suretiyle bu gibi benzer koşullar olup olmadığından emin olunuz.

Platform üzerinden Otele ilişkin bilgiler bölümünde Otelin orijinal oda satış fiyatı; otelin standart oda satış fiyatı, bir önceki satışa ait kapanış fiyatı; Platform aracılığıyla satılan en son güne ait oda fiyatı, şu an ki satış fiyatı, Otelin teklif ettiği oda fiyatı gibi bilgilere ulaşılabilir. Bu bilgiler Oteller tarafından girildiğinden HotelForex bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmeyeceği gibi bu konuda HotelForex’e hiçbir sorumluluk atfedilemez.  

HotelForex üzerinden verilen hizmetlerimiz herhangi bir ücrete tabi olmayıp, Hizmetimiz için Kullanıcından hiçbir ücret tahsil edilmeyecek, Otel fiyatlarına ilave ücretler eklenmeyecektir.

Oteller, Kullanıcıların Otelin sağladığı hizmetten yararlanmasından ve ödeme yapmasından sonra HotelForex' a belirlenen komisyon/hizmet bedelini öderler.

HotelForex, Kullanıcının Otel oda satışı işleminde Kullanıcı ile Otel arasında oluşan mesafeli satış sözleşmesinin ve diğer sözleşmesel ilişkinin bir tarafı değildir. Kullanıcının otelden satın almış olduğu odaya yönelik her iddiası, talebi ve icabı/kabulü dahil her türlü hukuki işlemi HotelForex’e karşı değil Otele karşı ileri sürülecektir. 

Platform üzerindeki kur hesaplama aracı sadece bilgi amaçlı olup kesin ve gerçek zamanlı olduğu taahhüt edilemez; döviz kurları gerçekte farklılık gösterebilmektedir.

4. Gizlilik Kuralları

İşbu kurallar, Platform üzerinden alınan ve topladığımız kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz ve kullandığımızı, işleme aldığımız ile ilgilidir. Bu kurallar, Platformdan topladığımız veya Platforma bağlı diğer araçlardan (örneğin e-posta yoluyla veya müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçmek) aldığımız her türlü bilgi için geçerlidir. Anılan bilgilere ilişkin detaylı açıklamalar Gizlilik Politikamızda yer almaktadır.

Zaman zaman Gizlilik Polikamızda değişiklik yapabiliriz. Bu nedenle web sitemizdeki Gizlilik Politikası sayfasını düzenli olarak takip etmenizi öneririz. 

5. Satın Alma ve Kredi Kartı Kullanımı

Oda satın alma ve ödeme işlemi tamamlandıktan sonra satış işlemi tarafınıza gönderilecek e-mail ile konfirme edilir. Oda için yapılacak ödeme karşılığında odada konaklayabilmeniz için gereken bir barkod numarası tarafınıza e-mail ve/veya SMS yolu ile gönderilir. Otele giriş sırasında barkod kodunun Otele sunulması mecburidir.

HotelForex güvenli online ödeme yoluyla oda fiyatının doğrudan Otele ödenmesi fırsatını sunar. Ödeme, kredi/banka kartınız veya banka hesabınızdan güvenle işleme alınır ve Otelin banka hesabına üçüncü ödeme işlemcisi aracılığıyla yapılır. Tarafımızca Otel için sağlanan ve Otele aktarılan tüm ödemeler hizmete ait oda satışı ücretidir. Oda satışı tamamlandıktan sonra hiçbir şekilde iptal edilemez ve Sözleşmede belirtilen durumların haricinde yapılan ödemelerin iadesi talep edilemez.

Lütfen oda satın alma işleminizi yapmadan önce seçtiğiniz hizmetin bilgilerini derinlemesine kontrol etmek suretiyle benzer koşullar olup olmadığını tespit ediniz. Otel tarafından gerçekleştirilen herhangi bir izinli, izinsiz veya hatalı ödeme alma işlemden dolayı HotelForex sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Otelin kredi kartınızdan aldığı geçerli ve izinli herhangi bir ödemenin iadesi talep edilmez ve üzerinde hak iddia edilemez.

Kredi kartı sahtekarlığı veya kredi kartınızın üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanımı halinde çoğu banka ve kredi kartı şirketi riski üstlenmekte ve sahtekarlık veya suiistimalden doğan zararı karşılamakta olmasına karşın, bu konularda kişisel özen ve dikkati göstermeniz ve ayrıca gereken güvenlik tedbirlerini almanız gerektiği hatırlatırız.

6. Ödeme ve İptal

Bir Otelden oda satın alma işlemi yapmak suretiyle, Otel tarafından sunulan oda, hizmet ve otele ilişkin koşul ve şartlara tabi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Ödemesi yapılan odaların faturaları Otel tarafından kesilecek olup Platform üzerinden satın alınmış olan odaların ücretleri geri iade edilemez.

Platform üzerinden Oteller tarafından tek bir oda tipi sunuluyor olup Otel tarafından uygulanabilecek herhangi bir ek koşul (örn. Yaş gereksinimi, güvenlik teminatı, grup koşulları için ek gereksinimler, ilave yatak/ücretli kahvaltı, kabul edilen evcil hayvanlar/kartlar konusunda) için lütfen Platformumuzdaki otel bilgileri altında ve oda satın alma işleminize dair onayınızdaki önemli bilgileri dikkatlice okuyunuz. Geç ödeme, yanlış banka, kredi kartı veya para kart bilgileri, geçersiz kredi kartı/para kart veya yetersiz bakiye gibi aksaklıklardan Kullanıcı olarak tarafınızın sorumlu olduğunu ve bu hususta gereken tedbirleri almanız gerektiğini hatırlatırız. Otel kabul etmediği sürece, bu konuda herhangi bir yargı kararı olmaksızın Platform üzerinden yapılan ödeme ile ilgili bir geri ödeme talep edilemez.

Otele haber vermek için yardıma ihtiyacınız olması durumunda müşteri hizmetleri departmanımız size yardımcı olabilir. Tesise geç varışınız veya Otel tarafından kullanılmayan oda ücretinin uygulanmasıyla ve bu konudaki her türlü ihtilaf/talep ve şikayetle ilgili olarak HotelForex hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7. HotelForex’un Sorumluluğu

HotelForex, Platform üzerinden veya Platform aracılığıyla Otelle gerçekleşen iletişimlerin içeriği, teklifin sunulması, kabul veya reddedilmesi, iletişim eksikliği, kişisel bilgilerin amacı ve kapsamı dışında kullanımı, odanın/otel tarafından sunulan hizmetin Platformda sunulan biçimine uygun olmaması vb. muhtelif ikili hukuki işlem ve ilişkilerde hiçbir sorumluluk kabul etmez. HotelForex herhangi bir talebin veya iletişimin Otel tarafından usulen ve zamanında alınacağı/okunacağı, uygulanacağı, işleme alınacağı veya kabul edileceği konularında garanti veremez.

Oda satın alma işleminizin gerektiği biçimde tamamlanabilmesi ve güvence altına alınabilmesi için doğru ve ulaşılabilir/engellenmeyen bir e-posta adresi kullanmanız gerekmektedir. HotelForex, yanlış olan veya yanlış yazılmış/engellenmiş e-posta adreslerinden, doğru olmayan veya hatalı telefon numaraları ya da kredi kartı numaralarından dolayı oluşabilecek aksaklıklar ve/veya hukuki meselelerden/ihtilaflardan sorumlu veya mesul tutulamaz.

HotelForex ile ilgili veya HotelForex’in verdiği Hizmet ile ilgili olarak tüm talep ve şikayetlerin HotelForex’e derhal gönderilmesi gerekmektedir. Her ne olursa olsun bu talep ve şikayetler oda satın alma işleminin yapıldığı tarihten sonraki 7 gün içinde gönderilmiş olmalıdır. 7 günlük süre sonrasında gönderilen tüm talep ve şikayetler reddedilebilir ve talep sahibi tüm haklarını kaybeder. Platformda sunulan otel odalarına ait fiyat ve müsaitliğin sürekli olarak güncellenmesi ve düzenlenmesi dolayısıyla gerektiğinde şikayetlerinizi destekleyebilmek için ekran görüntüsü almanızı tavsiye ederiz.

8. Program Üzerindeki Otel Sıralamaları

Platformumuzda Otellerin varsayılan sıralaması en uygun "Fiyat"lı oda en üstte gelecek şekilde otomatik olarak sıralanır. Platform üzerinden, Otellerin sıralamasında farklı filtreleme yolları da sunuyoruz. Varsayılan sıralamanın tamamen otomatik bir sıralama sistemiyle (algoritma) gerçekleştiğini ve sadece Otellerin ziyaretçilerimiz arasındaki popülerliği değil aynı zamanda müşteri hizmetleri geçmişi ve oda satışına bağlı belirli veriler (satılan oda sayısı, dönüşüm oranı vb.) gibi birden fazla kritere dayalı olduğunu lütfen unutmayın. Otelin komisyon ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi ve komisyon yüzdesi de algoritmaya dahildir. Yine de bunlar varsayılan sıralamayı etkileyen birçok faktörden ikisidir (fakat kesinlikle en başta gelen faktörler değildir). Dilerseniz filtreleme seçeneği ile belirlediğiniz kriter(ler)e göre sıralama yapabilirsiniz.

9. Feragatname

HotelForex, işbu koşul ve şartlarda ifade edilen sınırlamalara tabi olmak suretiyle ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin verdiği ölçüde, verilen hizmetlerle ilgili sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirememesi neticesinde eğer hukuki bir sorumluluğu doğar ise; tarafınızın karşılaştığı, karşıladığı veya maruz kaldığı doğrudan zararların en fazla oda satın alma işleminizin toplam tutarınıza denk gelen kadarını tazminle sorumlu olabilir.

HotelForex ile çalışanları, temsilcileri, bağlı kuruluşları ve aracıları yasaların izin verdiği ölçüde; Otel ile olan hukuki ilişkinizde a) herhangi bir cezai, doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlar, herhangi bir üretim kaybı, kar kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet ve itibar kaybı, tazminat hakkının kaybı vb.) Platformda sunulan Otelin bilgileri ile ilgili herhangi bir hata b) Otelin yerine getirdiği hizmetler ve sunduğu mallar c) Platformun kullanımı, kullanılamaması veya gecikmesi neticesinde, bundan kaynaklanan veya bulunla ilgili olarak tarafınızın karşılaştığı, maruz kaldığı veya karşıladığı doğrudan veya dolaylı zararlar, kayıplar veya maliyetler, ve d) her türlü iptal, çifte rezervasyon, grev, mücbir sebep ya da ihtiyarında olmayan herhangi başka bir olay dahil olmak üzere, Otele ait hizmetleri Platformumuz üzerinden sunulan, pazarlanan Otele veya çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, aracılarına, temsilcilerine veya iştiraki şirketlere atfedilebilecek fiiller, hatalar, ihlaller, ihmaller, kasti suiistimal, kusurlar, yanlış beyanlar, haksız muamele veya kusursuz sorumluluğa bağlı her türlü yaralanma, ölüm, mülki zarar, veya tarafınızın karşılaştığı, maruz kaldığı veya karşıladığı diğer doğrudan veya dolaylı zararlar, kayıplar veya maliyetlerden sorumlu değildir.

HotelForex, oda fiyatının toplamına uygulanan vergilerin toplanması, tutulması, havalesi ve ödemesinden sorumlu veya yükümlü değildir. HotelForex Platform üzerinden satılan odalarla ile ilgili olarak kayıtlı satıcı olarak hareket etmez.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

Platform üzerinden sunulan veya Platform tarafından kullanılan yazılımlar ve internet sitemizdeki içeriğin ve bilgilerin ve malzemenin fikri mülkiyet hakları HotelForex ve Otellerine aittir.

HotelForex hizmetin sunulduğu Platformun tüm hakları, içeriği, uzantısı, alan adı, ismi ve altyapı da dahil olmak üzere görüntü ve tarzı gibi siteyle ilgili her şeyde hak sahibidir ve bunların hiçbiri kopyalanamaz, çoğaltılamaz, alınamaz, bağlantı verilemez, yayınlanamaz, promosyonu yapılamaz, pazarlanamaz, entegre edilemez, faydalanılamaz, başka bir şeyle birleştirilemez veya içeriği veya markası yazılı iznimiz olmadan başka şekillerde kullanılamaz. Kanunsuz bir kullanım veya yukarıda bahsedilen fiil ve davranışların gerçekleştirilmesi fikri mülkiyet haklarımızın (telif ve veri tabanı hakları dahil) önemli ölçüde ihlali anlamına gelir.

11. Diğer Hükümler

İşbu koşul ve şartlar Türk hukukuna tabi olup bu koşul ve şartlardan ve hizmetlerimizden kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu koşul ve şartların herhangi bir hükmünün geçerliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda diğer hükümler bağlayıcılığını koruyacaktır. Böyle bir durumda dahi geçersiz hüküm ilgili hukukun izin verdiği ölçüde uygulanmaya devam edecek olup, işbu koşul ve şartların içeriği ve amacı çerçevesinde en azından geçersiz, uygulanamayan ve bağlayıcı olmayan hükmünkine benzer bir sonucu kabullenmeye razı olmanız gerekecektir.

İşbu Koşullar ve Şartlar ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların kullanıcı hesabı oluştururken bildirdikleri e-posta adresi/adresleri veya Kullanıcıların Şirket ile irtibata geçmek için kullandıkları e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. 

HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş 10182 numarasıyla TÜRSAB üyesi olan özel bir şirkettir ve merkezi Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No:46 D:18 Ritim Maltepe/İstanbul adresinde konuşlanmış olup, İstanbul Ticaret Odası ticaret siciline 72133-5 numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. KDV kayıt numaramız 464 071 74 85 'dir.

En Çok Pazarlık Edilen Bölgeler