Call Center +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Nummer: 0464071748500017
Call Center +90 850 441 10 58

Verklaring bescherming persoonsgegevens

VERKLARING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Deze verklarende tekst is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi (hierna "HotelForex" of de "Vennootschap" genoemd) in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 ("Wet"). is opgesteld.

1. Doeleinden en Rechtsgronden Voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens

De artikelen 5 en 6 van de wet regelen de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder hebben wij de doeleinden opgesomd waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, zowel in binnen- als buitenland, en de rechtsgronden waarop wij ons in verband met die doeleinden beroepen:

Wanneer uw persoonsgegevens rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, is het noodzakelijk de persoonsgegevens van de overeenkomstsluitende partijen op basis van de rechtsgrond te verwerken voor de volgende doeleinden

 • Om een hotel te reserveren,
 • Registratie van het lidmaatschap van de website,
 • Het voeren van onderhandelingen over huisvestingskosten.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden, op basis van de rechtsgrond waarom de gegevensverwerking verplicht is voor onze legitieme belangen van gegevensverwerking:

 • Om feedback te verkrijgen en te evalueren voor de verbetering van onze producten/diensten,
 • Om de door ons bedrijf aangeboden producten en diensten te promoten; Om marketingactiviteiten te beheren,
 • Om vragen en klachten op te volgen en af te handelen,
 • Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te handhaven,
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsactiviteiten,
 • Om met onze klanten te communiceren en de relaties met onze klanten te beheren.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden, op basis van de wettige reden waarom de gegevensverwerking verplicht is voor de vaststelling, het gebruik of de bescherming van een recht op gegevensverwerking:

 • In geval van een mogelijk juridisch geschil, om onze rechten te beschermen en te gebruiken, en om gerechtelijke procedures aan te spannen en te voeren.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden, op basis van de wettelijke reden waarom de gegevensverwerking verplicht is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen:

 • Het uitvoeren van financiële en boekhoudkundige processen,
 • Om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving.

2. uw Persoonsgegevens die Door HotelForex Worden Verwerkt

Ons bedrijf verwerkt de identiteit, communicatie, transactiebeveiliging, reservering en verzoek/suggestie/klacht informatie van de personen die gebruik maken van onze diensten voor de hierboven genoemde doeleinden.

3. Overdracht van uw Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan binnen- en buitenlandse derde partijen overeenkomstig de regels inzake de doorgifte van persoonsgegevens van de artikelen 8 en 9 van de wet, en wel voor de volgende doeleinden.

Aan Onze Zakenpartners: bijstand door onze zakenpartners bij het vervullen van uw verzoeken via de website www.hotelforex.com, het verwerken van hotelreserveringen, het beheren van relaties met onze zakenpartners.

Dienstverleners: Uitvoeren van inkoopprocessen voor producten/diensten van derden, beheren van relaties met dienstverleners.

Bevoegde Personen, Instellingen of Organisaties: Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen en het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met de wetgeving, uitsluitend op verzoek van bevoegde personen, instellingen of organisaties.

4. Hoe wij uw Persoonsgegevens Verzamelen en de Rechtsgrondslag Voor het Verzamelen Ervan

Uw persoonlijke gegevens,

 • formulieren die je invult op www.hotelforex.com,
 • e-mail correspondentie,
 • klanttevredenheidsonderzoeken,
 • cookies op www.hotelforex.com,

worden elektronisch verzameld volgens gedeeltelijk geautomatiseerde methoden.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt om de in de artikelen 5 en 6 van de wet genoemde wettelijke redenen, op de volgende grondslag

 • Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de totstandkoming en uitvoering van het contract,
 • De verwerking van persoonsgegevens is strikt noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen,
 • de verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht,
 • de verwerking van de gegevens absoluut noodzakelijk is voor de voor de verwerking verantwoordelijke om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

In gevallen waarin er geen rechtsgronden zijn, worden uw persoonsgegevens verwerkt indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

5. Rechten met Betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens

U kunt uw verzoeken aan ons bedrijf in het kader van artikel 11 van de wet "tot regeling van de rechten van de betrokkene" op de volgende manieren richten.

1. U kunt uw verzoeken aan ons richten op de wijze die is aangegeven in het "Data Subject Request Form" op www.hotelforex.com.

2. U kunt uw verzoeken schriftelijk richten aan Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No: 46 D: 18 Ritim Maltepe / İstanbul.

3. u kunt andere methoden kiezen, zoals aangegeven in de kennisgeving over de toepassingsprocedures en -beginselen aan de gegevensbeheerder.

6. Voor Gedetailleerde Informatie

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HotelForex, kunt u het "Beleid inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens" raadplegen op www.hotelforex.com. Voor uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Meest Gehaggelde regio's