Call Center +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Nummer: 0464071748500017
Call Center +90 850 441 10 58

Privacybeleid hotelregistratie

PRIVACYBELEID HOTELREGISTRATIE

Deze verklarende tekst is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke HotelForex Travel Turizm Ticaret Limited Şirketi (hierna "HotelForex" of de "Vennootschap" genoemd) overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 ("Wet"). is opgesteld.

1. Doeleinden en Rechtsgronden Voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens

De artikelen 5 en 6 van de wet regelen de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder hebben wij de doeleinden opgesomd waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, zowel in binnen- als buitenland, en de rechtsgronden waarop wij ons in verband met die doeleinden beroepen:

Wanneer uw persoonsgegevens rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, is het noodzakelijk de persoonsgegevens van de overeenkomstsluitende partijen op basis van de rechtsgrond te verwerken voor de volgende doeleinden

 • Om hotelreserveringen uit te voeren,
 • De ledenregistratie van de instellingen uitvoeren,
 • Het voeren van onderhandelingen over huisvestingskosten.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden, op basis van de rechtsgrond waarom de gegevensverwerking verplicht is voor onze legitieme belangen van gegevensverwerking:

 • Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te handhaven,
 • Om de veiligheid van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen,
 • Om reclame-, campagne- en promotieprocessen uit te voeren,
 • Om de marketingprocessen van onze diensten uit te voeren,
 • Om met u te communiceren en de relaties met onze zakenpartners te beheren.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden, op basis van de wettelijke reden waarom de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, het gebruik of de bescherming van een recht op gegevensverwerking:

 • In geval van een mogelijk juridisch geschil, voor de bescherming en het gebruik van onze rechten, en voor de vervolging en uitvoering van gerechtelijke procedures.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden, op basis van de wettelijke reden waarom de gegevensverwerking verplicht is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen:

 • Het uitvoeren van financiële en boekhoudkundige processen,
 • Om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving.

2. uw Persoonsgegevens die Door HotelForex Worden Verwerkt

Ons bedrijf verwerkt de identiteits-, contact-, transactiebeveiligings- en hotelnaamgegevens van personen die zich aanmelden voor hotelregistratie via de website www.hotelforex.com.

3. Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

In gevallen waarin uw persoonsgegevens worden opgevraagd door bevoegde personen, instellingen of organisaties, zullen deze worden gedeeld met deze personen, instellingen of organisaties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving; deze zullen worden gedeeld met binnenlandse en buitenlandse dienstverleners om product-/dienstinkoopprocessen uit te voeren bij derden en relaties met dienstverleners te beheren. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de regels betreffende de overdracht van persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de wet.

4. Aard van het Verzamelen van uw Persoonsgegevens en Rechtsgrondslag Voor het Verzamelen van de Gegevens

Uw persoonlijke gegevens,

 • formulieren die u invult op hotel.hotelforex.com,
 • e-mail correspondentie,
 • online enquêtes,
 • cookies op hotel.hotelforex.com,

worden elektronisch verzameld volgens gedeeltelijk geautomatiseerde methoden.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt om de wettelijke redenen vermeld in de artikelen 5 en 6 van de wet, op basis van de volgende punten:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de totstandkoming en uitvoering van het contract,
 • de verwerking van persoonsgegevens strikt noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen,
 • Wanneer de verwerking van persoonsgegevens absoluut noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de bescherming van een recht,
 • Wanneer de verwerking van gegevens absoluut noodzakelijk is voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke.

In gevallen waarin er geen rechtsgronden zijn, worden uw persoonsgegevens verwerkt indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

5. Rechten met Betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens

U kunt uw verzoeken aan ons bedrijf in het kader van artikel 11 van de wet "tot regeling van de rechten van de betrokkene" op de volgende manieren richten.

1. U kunt uw verzoeken aan ons richten op de wijze die is aangegeven in het "Data Subject Request Form" op www.hotelforex.com.

2. U kunt uw verzoeken schriftelijk richten aan Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No: 46 D: 18 Ritim Maltepe / İstanbul.

3. u kunt andere methoden kiezen, zoals aangegeven in de kennisgeving over de toepassingsprocedures en -beginselen aan de gegevensbeheerder.

6. Voor Gedetailleerde Informatie

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HotelForex, kunt u het "Beleid inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens" raadplegen op www.hotelforex.com.

Voor uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Meest Gehaggelde regio's