Call Center +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Nummer: 0464071748500017
Call Center +90 850 441 10 58

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden en Bepalingen

Voorwaarden en Bepalingen Voor Gebruikers

Inloggen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de kamerverkoopdiensten die worden aangeboden op de website van HotelForex ("Onderneming"). Het betreden van onze website rechtstreeks of via een platform / distributeur / service provider, mobiele apparaten en geïntegreerde systemen, browsen en het gebruik van onze site en / of het kopen van kamer, e-mail of telefoon, enz. Door het verrichten van transacties op het platform met behulp van communicatiekanalen, bevestigt u dat u de volgende voorwaarden en bepalingen hebt gelezen, begrepen en aanvaard, evenals de Privacyovereenkomst en Voorwaarden.

De online dienst voor de verkoop van faciliteitenkamers die via het platform wordt aangeboden, is eigendom van HotelForex en wordt beheerd en geleverd door HotelForex, en wordt uitsluitend toegewezen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de hierna vermelde algemene voorwaarden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de volledige inhoud van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, bij te werken en te vernieuwen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de updates op de site te volgen. De huidige Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat ze op de site worden gepubliceerd en het gebruik van de site of de site voor gebruikers is vanaf dat moment onderworpen aan de huidige Gebruiksvoorwaarden.

Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Alle natuurlijke en rechtspersonen die gebruik maken van de inhoud die op deze site wordt aangeboden of die op enigerlei wijze toegang hebben tot de site, worden geacht de volgende gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

Indien de Sitegebruikers de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden niet geschikt vinden, kunnen zij op elk moment afzien van het gebruik van de website van de Onderneming. Sitegebruikers kunnen in dit verband geen rechten claimen van de Vennootschap.

1. Definities

"HotelForex", "wij" of "onze", de Republiek Turkije is opgericht door de wetten en het geregistreerde adres "Esentepe district Büyükdere Caddesi No: 199/6 34394 Levent Sisli Istanbul" die HotelForex Travel Tourism Trade Limited verwijst naar de bedrijven genoemd Enterprise. "Dienst" verwijst naar het aankoopproces van hotelkamers aangeboden door Hotels op het Platform. "Hotel" wordt gebruikt om het bedrijf / de bedrijven die hotelkamers aanbieden op het Platform. "Gebruiker" definieert de persoon die het Platform bezoekt en / of de Dienst koopt via het Platform. Onder "Platform" wordt verstaan het systeem dat elke dag om 08:00 uur opent en om 19:00 uur sluit op de website van HotelForex, de Hotels kunnen kamerprijzen invoeren en wijzigen voor periodes van 3 dagen, en het systeem dat de Gebruiker en het Hotel samenbrengt om transacties te verrichten onder de voorwaarden van dit contract. "Barcode" betekent het digitale nummer dat door HotelForex naar de Gebruiker wordt gestuurd bij de realisatie van de kameraankoop via het Platform.

2. Omvang van de Dienst

Het platform biedt een online omgeving aan waar Hotels hun Diensten kunnen adverteren en Gebruikers deze diensten kunnen aankopen. Het platform laat de Hotels toe om vrij de prijzen van hun producten en diensten aan te kondigen en de Gebruikers toe om aankopen te doen en/of aanbiedingen te doen door de door de Hotels aangekondigde prijzen te volgen. Indien de Hotels positief reageren op de door de Gebruiker gedane aanbieding, kan de Gebruiker de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft aankopen binnen de door het Hotel gestelde termijn. De kennisgeving van de hotels kan gebeuren onder de vorm van e-mail, aankondiging op de site of aankondiging op de applicatie. Via het platform wordt ernaar gestreefd dat de Gebruiker de meest betaalbare dienst koopt. In die zin zijn de aankopen die de Gebruikers doen met betrekking tot de aankondigingen op het platform, kennisgevingen aan hun e-mails of applicatie-aankondigingen geheel naar eigen goeddunken, en of zij positief reageren op de aanbieding, of zij de aanbieding kopen of missen, enz. De juridische verantwoordelijkheid voor de risico's ligt bij henzelf. Door de aankoop van een kamer via het Platform, gaat de Gebruiker een directe contractuele relatie aan met het Hotel. De juridische gevolgen van alle juridische transacties met betrekking tot de aankoop van kamers en andere transacties vinden plaats tussen het Hotel en u. Vanaf het moment dat u uw kamer koopt, treden wij exclusief op tussen u en het Hotel met een bemiddelingslicentie, door de gegevens van de door u gekochte kamer(s) door te sturen naar het betreffende Hotel en u een bevestigingse-mail te sturen namens het Hotel.

De informatie die wij overbrengen tijdens het uitvoeren van onze diensten is gebaseerd op de inhoud die ons door de Hotels wordt verstrekt. In deze zin, de gebruiker; Het aanvaardt dat de Hotels verantwoordelijk zijn voor het bijwerken van alle prijzen, quota en andere informatie, beschrijvingen, foto's weergegeven op ons Platform als gevolg van het verstrekken van hotels met toegang tot een extern netwerk. Hoewel we redelijke vaardigheid en zorgvuldigheid tonen in het uitvoeren van onze diensten, kunnen we niet controleren en garanderen de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van al deze informatie die door de Hotels en aan ons meegedeeld, evenals eventuele fouten (met inbegrip van duidelijke gebreken en typografische fouten) die niet zijn veroorzaakt door ons; Elke onderbreking (veroorzaakt door mogelijke (tijdelijke en / of gedeeltelijke) storing, reparatie, verbetering of onderhoudswerkzaamheden aan ons platform of anderen); Wij herinneren u eraan dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor onnauwkeurige, misleidende of onware informatie of voor het niet overdragen van informatie. Lid Hotels die de informatie verstrekken zijn altijd verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief prijzen en quota) weergegeven op ons Platform. Ons Platform beveelt de kwaliteit van de service, het serviceniveau of de rating van eender welk Hotel (of zijn faciliteiten, locatie, producten of diensten) niet aan, noch mag het als dusdanig worden beoordeeld.

Onze service is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Om deze reden is het verboden om de inhoud of informatie, producten en diensten aangeboden op ons Platform door te verkopen, te deep-linken, te gebruiken, te kopiëren, te controleren (bijv. spider, scrape), weer te geven, te downloaden of te reproduceren voor enige commerciële of concurrerende activiteit of doel.

3. Platform Werkingsregels

Het platform heeft tot doel de gebruiker de meest geschikte hotelkamerprijs te laten vinden. De gebruiker kan slechts kamers kopen voor een periode van 3 dagen per keer. Tenzij anders vermeld op ons Platform of in de e-mail ter bevestiging, zijn alle kamerprijzen uitgedrukt als prijs per kamer tijdens uw verblijf en worden ze weergegeven inclusief BTW en alle andere belastingen. Het platform werkt volgens de volgende regels:

 • Het platform opent elke dag (inclusief weekend) om 8:00 uur en sluit om 19:00 uur;
 • Hotels kunnen een verkooprecord openen voor een periode van 365 dagen;
 • Evenzo kunnen gebruikers ook kamers kopen voor een periode van 365 dagen. Zij kunnen kamers kopen van verschillende Hotels voor verschillende dagen. In ieder geval kunnen kameraankopen die in één keer worden gedaan tot 365 dagen bestrijken;
 • Hotels kunnen tot 20 kamers per dag te koop aanbieden;
 • Hotels kunnen hun prijzen wijzigen in periodes van minstens 30 minuten en de wijziging mag niet meer dan 30% onder of boven de huidige prijs liggen;
 • Als hotels de kameradvertenties voor verkoop verwijderen zonder te zijn verkocht en deze binnen 30 minuten weer willen openen, kunnen zij geen prijs invoeren die lager of hoger is dan de kamerprijs die werd gegeven toen hij niet werd gepubliceerd. Vervolgens, na 30 minuten, kunnen zij de prijs wijzigen;
 • In het geval dat het Hotel de prijs wijzigt terwijl de Gebruiker in de aankoopfase is, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld en wordt een termijn van 2 minuten gegeven. De Gebruiker kan de aankoop binnen 2 minuten afronden tegen de eerste prijs die hij ziet. Indien de aankoop niet binnen 2 minuten wordt afgerond, wordt de huidige prijs die door het hotel wordt gegeven als basis genomen. De gebruiker kan opnieuw bieden tegen de gewijzigde prijs;
 • Hotels kunnen slechts een enkel kamertype invoeren op het Platform;
 • Hotels kunnen hun kamers definiëren met een minimum capaciteit van 2 en een maximum van 4 personen op het Platform;
 • In het geval dat een gebruiker meerdere kamers tegelijk koopt, wordt een barcode aangemaakt voor elke verkooptransactie;Gebruikers kunnen tot 30% onder de huidige prijs bieden;
 • Gebruikers kunnen bieden met tussenpozen van 1 TL.

Prijzen aangeboden door Hotels via het platform kunnen onderhevig zijn aan speciale regels, bepaalde beperkingen en voorwaarden. Gelieve de relevante service en kamer verkoopsvoorwaarden en informatie in detail te controleren alvorens een kamer te kopen om er zeker van te zijn dat er dergelijke voorwaarden zijn.

De oorspronkelijke kamerprijs van het hotel in de informatiesectie van het Hotel op het platform; de standaard kamerverkoopprijs van het hotel, de sluitingsprijs van de vorige verkoop; Informatie zoals de kamerprijs van de laatste dag, de huidige verkoopprijs, de door het hotel aangeboden kamerprijs kan via het platform worden geraadpleegd. Aangezien deze informatie door de hotels wordt ingevoerd, zal HotelForex de juistheid van deze informatie niet bevestigen en kan HotelForex niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze aangelegenheid.

Onze diensten die via HotelForex worden aangeboden zijn niet onderworpen aan enige vergoedingen, en er zullen geen vergoedingen worden geïnd van de Gebruiker voor onze Dienst, en er zullen geen extra kosten worden toegevoegd aan de Hotelprijzen.

Hotels betalen de commissie / servicevergoeding die is vastgesteld aan HotelForex nadat de gebruikers profiteren van de dienst die door het Hotel wordt geleverd en een betaling doen.

HotelForex is geen partij bij de verkoop op afstand overeenkomst en andere contractuele relatie tussen de Gebruiker en het Hotel in de Hotelkamer verkoop transactie van de Gebruiker. Elke rechtsvordering, met inbegrip van elke vordering, verzoek en eis / aanvaarding van de kamer gekocht door de gebruiker van het hotel, zal worden ingesteld tegen het Hotel, niet tegen HotelForex.

De valutaberekeningstool op het platform dient uitsluitend ter informatie en kan niet worden gegarandeerd dat deze nauwkeurig en realtime is; wisselkoersen kunnen daadwerkelijk verschillen.

4. Privacy Reglement

Deze regels hebben betrekking op de wijze waarop wij uw via het Platform verzamelde en verkregen persoonsgegevens verwerken en gebruiken. Deze regels zijn van toepassing op alle informatie die wij verzamelen via het Platform of via andere instrumenten die verbonden zijn met het Platform (bijvoorbeeld via e-mail of door contact op te nemen met onze klantendienst). Gedetailleerde uitleg met betrekking tot de voornoemde informatie kan worden gevonden in ons Privacybeleid.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan ons Privacybeleid. Om deze reden raden wij u aan om regelmatig de pagina Privacybeleid op onze website te volgen.

5. Aankoop en Gebruik van Creditcards

Nadat de aankoop van de kamer en het betalingsproces is voltooid, wordt de verkooptransactie bevestigd door een e-mail die naar u wordt verzonden. In ruil voor de betaling van de kamer, wordt een barcode nummer dat nodig is om te verblijven in de kamer naar u verzonden via e-mail en / of SMS. Het is verplicht om de barcode aan het Hotel te tonen tijdens de check-in.

HotelForex biedt de mogelijkheid om de kamerprijs rechtstreeks aan het Hotel te betalen via een beveiligde online betaling. De betaling wordt veilig verwerkt vanaf uw credit- / debitcard of bankrekening en via een derde betalingsverwerker overgemaakt op de bankrekening van het hotel. Alle betalingen die door ons worden voorzien en overgemaakt aan het Hotel zijn de verkoopkosten van de kamer voor de service. Nadat de verkoop van de kamer is voltooid, kan deze op geen enkele manier worden geannuleerd en kunnen de betalingen die zijn gedaan buiten de voorwaarden die in het contract staan vermeld, niet worden gevraagd.

Gelieve de informatie van de dienst die u hebt gekozen grondig na te kijken alvorens uw kamer te kopen voor eventuele gelijkaardige voorwaarden. HotelForex kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor geautoriseerde, niet-toegestane of foutieve betalingstransacties door het hotel. De terugbetaling van elke geldige en toegestane betaling die het hotel van uw kredietkaart heeft ontvangen, wordt niet gevraagd en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

In geval van creditcardfraude of ongeoorloofd gebruik van uw creditcard door derden, nemen de meeste banken en creditcardmaatschappijen het risico op zich en dekken zij de schade veroorzaakt door fraude of misbruik, maar wij herinneren u eraan dat u in deze zaken persoonlijke zorg en oplettendheid in acht dient te nemen en ook de nodige veiligheidsmaatregelen dient te treffen.

6. Betaling en Annulering

Door een kamer te kopen bij een Hotel, gaat u ermee akkoord dat u onderworpen bent aan de voorwaarden van de kamer, de service en het hotel aangeboden door het Hotel.

De facturen van de betaalde kamers zullen door het Hotel worden opgemaakt en de vergoedingen voor de op het Platform aangekochte kamers zijn niet terugbetaalbaar.

Een enkel kamertype wordt aangeboden door Hotels op het Platform, en voor eventuele aanvullende voorwaarden die kunnen worden toegepast door het Hotel (bijv. leeftijdsvereiste, borgsom, aanvullende eisen voor groepsvoorwaarden, extra bed / betaald ontbijt, geaccepteerde huisdieren / kaarten), gelieve contact op te nemen met het hotel op ons Platform. Lees aandachtig de belangrijke informatie hieronder en in uw bevestiging van uw kameraankoop. Wij herinneren u eraan dat u, als Gebruiker, verantwoordelijk bent voor eventuele storingen zoals te late betaling, verkeerde bank-, creditcard- of geldkaartgegevens, ongeldige creditcard / geldkaart of onvoldoende saldo en dat u in dit verband de nodige maatregelen dient te nemen. Tenzij het hotel het aanvaardt, kan geen terugbetaling worden gevraagd voor de betaling gedaan via het Platform zonder enige gerechtelijke beslissing.

Onze klantendienst kan u helpen indien u hulp nodig heeft bij het informeren van het hotel. HotelForex aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot uw laattijdige aankomst of de toepassing van de niet door het hotel gebruikte kamerprijs en enig geschil / verzoek of klacht in dit verband.

7. Aansprakelijkheid van HotelForex

HotelForex, de inhoud van de communicatie met het Hotel via het Platform of via het Platform, de presentatie, aanvaarding of verwerping van het aanbod, het gebrek aan communicatie, het gebruik van persoonlijke informatie buiten het doel en de reikwijdte ervan, de kamer / dienst geleverd door het hotel niet in overeenstemming met de vorm aangeboden op het Platform, enz. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verschillende bilaterale juridische transacties en relaties. HotelForex.com kan niet garanderen dat enig verzoek of enige communicatie naar behoren en tijdig zal worden ontvangen / gelezen, toegepast, verwerkt of aanvaard door het Hotel.

Opdat uw kameraankoop naar behoren zou kunnen worden voltooid en beveiligd, dient u een correct en toegankelijk / gedeblokkeerd e-mailadres te gebruiken. HotelForex kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen en/of juridische kwesties/geschillen die kunnen voortvloeien uit onjuiste of verkeerd gespelde / geblokkeerde e-mailadressen, onjuiste of onjuiste telefoonnummers of creditcardnummers.

Alle verzoeken en klachten betreffende HotelForex of de door HotelForex verleende Dienst moeten onmiddellijk naar HotelForex worden gezonden. In elk geval moeten deze verzoeken en klachten binnen de 7 dagen na de aankoop van de kamer zijn verzonden. Alle verzoeken en klachten die na de termijn van 7 dagen worden verzonden, kunnen worden afgewezen en de eiser verliest alle rechten. Aangezien de prijs en de beschikbaarheid van de hotelkamers die op het platform worden aangeboden voortdurend worden bijgewerkt en gereguleerd, raden wij u aan een screenshot te maken om uw klachten zo nodig te ondersteunen.

8. Hotelrangschikking op Het Programma

Op ons platform is de standaard rangschikking van de hotels automatisch gesorteerd met de beste "Prijs" kamer bovenaan. Via het platform bieden wij ook verschillende manieren om de rangschikking van de hotels te filteren. Houdt u er rekening mee dat de standaard ranking is gebaseerd op een volledig geautomatiseerd ranking systeem (algoritme) en is gebaseerd op meerdere criteria, zoals niet alleen de populariteit van de Hotels onder onze bezoekers, maar ook de klantenservice geschiedenis en specifieke gegevens over de verkoop van kamers (aantal verkochte kamers, conversiepercentage, etc.). Het algoritme omvat ook de commissiebetalingen van het hotel en het commissiepercentage. Dit zijn echter twee van de vele factoren die de veronderstelde rangschikking beïnvloeden (maar zeker niet de belangrijkste). Desgewenst kunt u sorteren op basis van de criteria (s) die u opgeeft met de filteroptie.

9. Disclaimer

HotelForex, met inachtneming van de beperkingen die in de onderhavige voorwaarden en de Republiek Turkije zijn opgenomen, voor zover wettelijk toegestaan, als gevolg van het onvermogen om zijn primaire verantwoordelijkheid voor de dienst na te komen indien de wettelijke aansprakelijkheid zich voordoet; kan aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van de directe schade die door u wordt geleden, gedekt of opgelopen, tot het totale bedrag van de aankoop van uw kamer.

HotelForex en zijn werknemers, vertegenwoordigers, filialen en agenten, in de mate toegestaan door de wet; In uw rechtsverhouding met het Hotel, a) elke boete, direct of indirect verlies en schade, elk verlies van productie, verlies van winst, verlies van contract, verlies van goodwill en reputatie, verlies van compensatie, enz. ) Elke fout met betrekking tot de informatie van het Hotel die op het platform wordt gepresenteerd b) De diensten die door het hotel worden geleverd en de goederen die het aanbiedt c) Elke directe of indirecte schade, verliezen of kosten die door u worden opgelopen, die voortvloeien uit of verband houden met de vondst, als gevolg van het gebruik, de onbeschikbaarheid of de vertraging van het platform, en d) elke annulering, dubbele reservering Acties, fouten, overtredingen, nalatigheid, opzettelijk wangedrag, die kunnen worden toegeschreven aan het Hotel of zijn werknemers, managers, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers of gelieerde bedrijven, waarvan de diensten die behoren tot het Hotel worden aangeboden via ons Platform, met inbegrip van staking, overmacht of enige andere gebeurtenis die niet naar hun oordeel is. , gebreken, onjuiste voorstellingen, oneerlijke behandeling of foutloze aansprakelijkheid is niet aansprakelijk voor enig letsel, overlijden, materiële schade, of enige andere directe of indirecte schade, verliezen of kosten opgelopen, opgelopen of door u geleden.

HotelForex is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inning, de inhouding, de overdracht en de betaling van de belastingen die worden toegepast op de totale kamerprijs. HotelForex treedt niet op als geregistreerd verkoper met betrekking tot kamers die op het Platform worden verkocht.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de software aangeboden of gebruikt door het Platform en de inhoud en de informatie en het materiaal op onze website behoren toe aan HotelForex en Hotels.

HotelForex is rechthebbende op alle rechten, inhoud, extensie, domeinnaam, beeld en stijl van het platform waarop de dienst wordt aangeboden, zoals het beeld en de stijl, en geen van deze mag worden gekopieerd, gereproduceerd, ontvangen, gekoppeld, gepubliceerd, gepromoot, gecommercialiseerd, het mag niet worden geïntegreerd, geëxploiteerd, gecombineerd met iets anders, of gebruikt op enige andere manier zonder onze schriftelijke toestemming. Onwettig gebruik of uitvoering van de hierboven genoemde handelingen en gedragingen vormen een belangrijke inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

11. Overige Bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Turkse recht en de centrale rechtbanken en executiekantoren van Istanbul zijn bevoegd in geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten.

Indien een bepaling van deze voorwaarden haar geldigheid of bindende kracht verliest, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt, blijven de overige bepalingen bindend. Zelfs in een dergelijk geval blijft de ongeldige bepaling van kracht voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zult u moeten instemmen met ten minste een resultaat dat vergelijkbaar is met de ongeldige, niet-afdwingbare en niet-bindende bepaling voor de doeleinden en inhoud van deze algemene voorwaarden.

Alle kennisgevingen die naar de relevante partijen in deze Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd, zullen worden gedaan via het e-mailadres (de e-mailadressen) dat (die) door de gebruikers is (zijn) opgegeven bij het aanmaken van een gebruikersaccount of het e-mailadres (de e-mailadressen) dat (zijn) door de gebruikers wordt (worden) gebruikt om contact op te nemen met de Onderneming.

HotelForex Travel Tourism Trade Limited Company, opgericht onder de wet op de Republiek Turkije is een particuliere onderneming die lid is van TÜRSAB met 10182 nummers en centrale Walnut Quarter, Zuhal Street, A6 Blok No: 46 D: 18 ritmes Maltepe / Istanbul adres ingezet is de Istanbul Kamer van Koophandel met het handelsregister nummer 72 133-5. Ons BTW registratienummer is 464 071 74 85.

Meest Gehaggelde regio's