Call Center +90 850 441 10 58
Türsab HotelForex
Mersis Nummer: 0464071748500017
Call Center +90 850 441 10 58

Aanvraagformulier verwante persoon

AANVRAAGFORMULIER VERWANTE PERSOON

Met dit formulier stuurt u uw verzoeken betreffende uw rechten als bedoeld in artikel 11 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wet") naar HotelForex Travel Turizm Tic. Ltd. Şti ("HotelForex" of "Onderneming") zodat u er gebruik van kunt maken.

U kunt dit formulier op de volgende manieren naar onze Vennootschap sturen:

1. Per post naar het hieronder vermelde adres,

2. Door gebruik te maken van een beveiligde elektronische handtekening of mobiele handtekening,

3. Via een notaris,

4. Naar het hieronder vermelde e-mailadres, door gebruik te maken van uw e-mailadres dat eerder aan ons is meegedeeld en in ons systeem is geregistreerd.

De contactgegevens waar u uw aanvraag kunt indienen, staan hieronder vermeld:

- E-mailadres: [email protected]

- Bedrijfsadres: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, A6 Blok No: 46 D: 18 Ritim Maltepe / Istanbul

Indien u ervoor kiest uw sollicitatie per e-mail in te dienen, verzoeken wij u vriendelijk het onderwerp van de e-mail als volgt te vermelden: "Sollicitatie met verwante persoon".

Indien u uw aanvraag bij onze Vennootschap indient, zullen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen kosteloos afhandelen. Indien de transactie echter extra kosten met zich meebrengt, kunnen wij de vergoeding vragen volgens het tarief dat door het College voor de bescherming van persoonsgegevens ("College") is vastgesteld. In dat geval zullen wij u informeren over de vergoeding die u in rekening kan worden gebracht.

Voor uw vragen kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected].

Overeenkomstig het Communiqué inzake de procedures en beginselen voor de aanvraag bij de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het verplicht de met een asterisk ("*") aangeduide velden in het aanvraagformulier in te vullen.

1. Aanvrager

Gelieve het relevante deel in de linkerkolom van onderstaande tabel betreffende de aanvrager aan te kruisen.

( ) Ik wil een aanvraag indienen als contactpersoon voor de eigenaar van persoonsgegevens. (Gelieve alleen de delen in te vullen die betrekking hebben op uw identiteit.)

( ) Ik wil een aanvraag indienen namens iemand anders. (Gelieve de rubrieken betreffende de betrokken persoon en uw eigen identiteit in te vullen.)

2. Informatie over een verwante persoon

Uw relatie met ons bedrijf: ☐ Klant ☐ Medewerker Kandidaat ☐ Medewerker ☐ Zakenpartner Medewerker ☐ Andere ________

Naam achternaam*:

T.R. Identificatienummer* (Nationaliteit en Paspoortnummer of Identificatienummer indien buitenlands):

Geboortedatum:

Telefoonnummer*:

E-mailadres*:

Faxnummer:

Adres * (Verblijfplaats of zakenadres):

Om de identiteit van de betrokkene met persoonsgegevens te kunnen vaststellen, dient een kopie van een van de identificatiedocumenten, zoals identiteitskaart, rijbewijs of paspoort, bij het aanvraagformulier te worden gevoegd.

Geef hieronder aan welk document u ter identificatie bij het aanvraagformulier hebt gevoegd (indien u er de voorkeur aan geeft een kopie van de identiteitskaart mee te sturen, verzoeken wij u alleen de kopie op de voorpagina in te dienen).

______________________________________________________________________________________

3. Informatie Over de Persoon die Namens Iemand Anders een Aanvraag Indient

Als u een aanvraag wilt indienen namens iemand anders, moet u documenten waaruit blijkt dat u bevoegd bent om te vertegenwoordigen (zoals een document waaruit blijkt dat u de ouder/voogd van de betrokken persoon bent, volmacht) en documenten waaruit uw identiteit blijkt, samen met het aanvraagformulier aan ons bedrijf overleggen. Deze documenten moeten door de bevoegde autoriteiten zijn afgegeven of goedgekeurd om als geldig te worden beschouwd.

Vul de onderstaande tabel in als u namens iemand anders een aanvraag indient (als u namens uzelf een aanvraag indient, hoeft u dit deel niet in te vullen).

Relatie met de eigenaar van de gegevens:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

4. Recht / Te gebruiken rechten

Gelieve de vakjes hiernaast aan te kruisen met betrekking tot het (de) recht(en) waarvan u gebruik wenst te maken.

  1. Ik wil weten of mijn persoonsgegevens zijn verwerkt.
  2. Indien mijn persoonsgegevens worden verwerkt, vraag ik informatie over deze gegevensverwerking.
  3. Als mijn persoonsgegevens worden verwerkt, wil ik weten of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel van de verwerking en het doel van de verwerking.
  4. Als mijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in binnen- of buitenland, wil ik weten om welke derden het gaat.
  5. Ik vind dat mijn persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn verwerkt en ik wil dat ze worden gecorrigeerd.
  6. Hoewel mijn persoonsgegevens zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet en andere relevante wetten, wil ik dat mijn persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd.
  7. Ik wil dat mijn persoonsgegevens, die naar mijn mening onvolledig en onnauwkeurig zijn verwerkt, worden gecorrigeerd door derden aan wie ze zijn doorgegeven.
  8. Ik wil dat mijn persoonsgegevens, waarvan ik vind dat ze gewist of geanonimiseerd moeten worden, door de derden aan wie ze zijn doorgegeven, worden gewist of geanonimiseerd.
  9. Ik verzoek om vergoeding van de schade die ik heb geleden door de onrechtmatige verwerking van mijn persoonsgegevens.
  10. Ik wil de toestemming intrekken die ik heb gegeven voor de verwerking van mijn persoonsgegevens.

5. Toelichting op het Verzoek

Gelieve uw verzoek in het kader van de wet en de persoonsgegevens waarop uw verzoek betrekking heeft gedetailleerd te vermelden.

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Meest Gehaggelde regio's